Är du ny i Sverige

NYANLANDAÄr du ny i Sverige? Våra etableringslotsar stödjer dig. Vi hjälper dig att hitta rätt i det svenska samhället och i arbetslivet.  Målet är att du ska känna dig hemma i Sverige och skaffa ett jobb eller en utbildning så fort som möjligt.


Vi utgår från den etableringsplan du gjort tillsammans med Arbetsförmedlingen. Vi lotsar dig rätt i svenska samhället och ger dig det som krävs för att du ska nå dina mål. Vi ger dig också socialt stöd på vägen.